حالا که "راهنمای کار با کودو" را خواندید می توانید برای آموزش بیشتر و بهتر از تمرین های زیر استفاده کنید. حتما تمرین هایی را که انجام می دهید با بقیه به اشتراک بگذارید. چرا که در صورت تایید شدن پست شما، علاوه بر این که...


نمایش کامل مطلب