پرسش: گاهی اوقات مثلا می خواهم شیء ای را اضافه کنم، یا اینکه دوربین را حرکت دهم؛ با اینکه روی آیکن آن می روم باز هم نمی توانم این کار را انجام دهم؟ چرا؟!!

پاسخ : باید حواست را جمع کنی مثلا وقتی روی آیکن کودو شکل (object tool)...


نمایش کامل مطلب