- پرسش: با چرخش و حرکت دوربین نرم افزار کودو مشکل دارم. گاهی اوقات اون قدر عقب میره و جا به جا میشه که نمی تونم به زمین اصلی برگردم؟!! باید چه کار کنم؟!!

- پاسخ: همان طور که خودت می دانی، از غلطک موس می توانی استفاده کنی و...


نمایش کامل مطلب